Personvernerklaering

Ved å benytte nettsiden Waynescoffee.no, aksepterer du at Waynes Coffee Norge behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger.

Innledning
Ved å benytte nettsiden Waynescoffee.no, aksepterer du at Waynes Coffee Norge behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Om vår personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger fra deg. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.
All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Waynes Coffee Norge er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov.
Waynes Coffee Norge tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via www.waynescoffee.no, samtykker du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er samtykket fra deg.
Vi samler informasjon om deg for å kunne gi deg målrettede tilbud som er relevante for deg. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på Info@waynescoffee.no

Dette er personopplysningene vi behandler:

  • Personopplysninger du registrerer når du søker jobb hos oss, som f. eks. personopplysninger, CV, og andre dokumenter som brukes til å håndtere jobbsøknaden din.

Administrering av personopplysninger

Du kan når som helst velge å endre dine personopplysninger.

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
Ønsker du å få dine personopplysninger korrigert, har du rett til å be om dette.
Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre dette så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de.
Ønsker du å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
Du vil motta informasjon fra oss hvis vi gjør korrigeringer eller sletter dine personopplysninger, eller hvis vi begrenser behandlingen.
Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.
Du har rett til å gi beskjed dersom du mener vi ikke behandler dine personopplysninger korrekt.

Lagring av data
Dine personopplysninger blir lagret så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene beskrevet i denne erklæringen, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Deretter blir de slettet.

Tilgang til data
Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

Cookies
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres i nettleseren på din datamaskin. Disse brukes til å huske deg, og gir oss mulighet til å registrere at du har besøkt oss tidligere.

Bruk av tredjeparts Cookies
Basert på ditt samtykke bruker vi også tredjeparts cookies som Google Analytics og Google Tag Manager. Dataene samlet gjennom piksler fra tredjeparter er utilgjengelige og kan ikke kontrolleres av oss, men du kan fortsatt avvise det på vår nettside. Der refererer vi til informasjonen fra Google under deres informasjon om hvordan de håndterer informasjonskapsler.

Google Analytics
Dette gjør det mulig å kompilere og lagre anonyme data for å få statistikk om atferd på nettstedet og opprette statistiske rapporter. Alt for å forbedre brukeropplevelsen. Data lagret via cookies kan ikke knyttes til personen og er anonym. Data lagres i 38 måneder og slettes automatisk av Google.

Opphavsrett
Innholdet på denne nettsiden er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Waynes Coffee Norge.

Endringer og tillegg til personvernerklæringen
Det kan hende vi må oppdatere vår personvernerklæring. Den nyeste versjonen av vår personvernerklæring er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil legge ut en melding på nettsiden vår og/eller informere deg på annen måte når vi foretar større vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.

KONTAKTINFORMASJON
Behandlingsansvarlig er Waynes Coffee Norge. Har du spørsmål rundt dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på info@waynescoffee.no

Hvis du vil klage på oss og vår behandling av personopplysninger, kan du også henvende deg til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).